Browsing: Hợp tác

In tem cảm ơn nên dùng chất liệu gì?

Có rất nhiều chất liệu được sử dụng để in tem cảm ơn: decal giấy (giấy thường, giấy kraft), decal nhựa (nhựa trong suốt, nhựa trắng sữa), decal xi bạc… Tùy điều kiện về tài chính cũng như đặc điểm…